Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Paspoort of identiteitskaart toch weer vinden

Gestolen of zoekgeraakte reisdocumenten worden landelijk geregistreerd en mogen na registratie nooit meer worden gebruikt, ook niet als zij worden teruggevonden. Een paspoort of identiteitskaart is staatseigendom, dus is de vinder wettelijk verplicht dit te brengen bij de politie of de gemeente. Een teruggevonden paspoort wordt door de politie altijd teruggestuurd naar de gemeente van afgifte.

Waar moet een gevonden militair paspoort, diplomatiek paspoort of een paspoort van een ander land heen?

Een militair paspoort is staatseigendom. De vinder is wettelijk verplicht deze terug te brengen bij de politie of de marechaussee. Andere paspoorten kunt u inleveren bij de ambassades of consulaten van het betrokken land. Ook kunt u terecht bij de politie. De politie zorgt dan voor verzending naar de betrokken ambassades of consulaten.