Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Regelingen rond toelaten van vreemdelingen

Vrijwel alle taken rondom de toelating van vreemdelingen worden door gemeenten en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gedaan. De taken zijn als volgt uitgesplitst:

 • De gemeente schrijft de vreemdeling in de gemeentelijke basisadministratie (GBA) in.
 • De IND:
  - identificeert de vreemdeling;
  - neemt de aanvraag voor een verblijfsvergunning in ontvangst;
  - verstrekt de benodigde verblijfsaantekeningen;
  - verstrekt verblijfsvergunningen;
  - verstrekt het zogeheten W-document (identiteitsdocument voor asielzoekers; is geen verblijfsvergunning);
  - verlengt het W-document;
  - verzorgt administratieve verwerking;
  - beoordeelt alle aanvragen;
  - voert alle correspondentie;
  - vervangt de verblijfsdocumenten bij vermissing.
 • Het Centraal orgaan opvang Asielzoekers (COA) verzorgt de huisvesting van asielzoekers.
asielzoekers, coa, centraal orgaan opvang asielzoekers, Foto: Korpsmedia politie