Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Risico’s bij het verhuren van een pand aan "foute" huurders

U bent strafbaar als u uw pand verhuurt aan criminelen. Ofwel, foute huurders. Bijvoorbeeld aan criminelen die uw pand gebruiken voor de productie of opslag van hennep of synthetische drugs. Worden de criminele activiteiten ontdekt? Dan moet u aan kunnen tonen dat u hier geen schuld aan hebt. Lukt dit niet, dan loopt u het risico op een strafblad, boete, taakstraf of zelfs gevangenisstraf.

Verhuurt u uw pand aan criminelen? Dit zijn de risico’s:

  • Strafrechtelijke vervolging.
  • Financiële schade aan het pand, sluiting van het pand of boetes.
  • Ontzegging van toegang tot het pand door de gemeente.
  • Gedwongen verkoop van het pand door de bank.
  • Sancties van bijvoorbeeld de verzekerings- of energiemaatschappij krijgen.
  • Afpersing, bedreiging en geweld. Ook mensen in de omgeving kunnen hier slachtoffer van worden.
  • Reputatieschade.

Er zijn ook risico’s voor de omgeving van uw pand, zoals:

  • Overlast en onveiligheid
  • Ontploffing, brand, instorting of kortsluiting
  • Illegale lozing in het milieu (bij opslag van chemische afvalstoffen)

Overvallen door concurrerende criminele organisaties (bij opslag van drugs en geld).