Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Voor professionals (over seksueel misbruik)

In gesprek met het slachtoffer

Ben je een professional en krijg je te maken met een slachtoffer van seksueel misbruik? Een goede eerste reactie is belangrijk. Blijf kalm en bied steun. Bekijk hier tips voor ondersteuning van slachtoffers van seksueel misbruik.
Is het slachtoffer een kind? Probeer het kind niet zelf uit te horen over het vermoedelijke misbruik. Dit kan verwarrend zijn voor het kind. Ook kan het zijn dat een kind dan antwoorden geeft die een volwassene verkeerd interpreteert. Vertelt het kind spontaan iets? Kijk wat je dan kunt doen.

Melding doen bij de politie

Als het misbruik korter dan zeven dagen geleden was, is het belangrijk om snel hulp in te schakelen. Het kan zijn dat er sporen zijn of dat het slachtoffer medische hulp nodig heeft.

In het Centrum Seksueel Geweld werkt de politie samen met artsen en hulpverleners. Het slachtoffer krijgt hier professionele hulp. Dit verkleint de kans op medische en psychische problemen. Wil het slachtoffer (nog) niet naar de politie gaan? Dan kun je ook eerst bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188.

Aangifte doen

Iedereen die weet van een strafbaar feit kan aangifte doen. Vraag hoe het slachtoffer of de ouders denken over aangifte doen. Respecteer de keuzes van de betrokkenen.
Als het slachtoffer zelf of de ouders geen aangifte willen doen terwijl jij denkt dat dit belangrijk is, kun je dat als een moeilijk dilemma ervaren. Overleg dan met de zedenpolitie. Bel 0900-8844 en vraag naar de zedenpolitie. Je kunt de situatie ook anoniem bespreken.

Bel met de politie

0900-8844