Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waar kunnen (oud-)politiemensen met PTSS een beroepserkenning aanvragen?

Je kunt jouw erkenningsverzoek mailen naar Team Beroepsrisico, waar de aanvraag erkenning wordt behandeld. Aanmelden kan per mail: team-beroepsrisico@politie.nl

Je krijgt vervolgens een casemanagers van Team Beroeprisico aangeboden, die je in de verdere afhandeling van je aanvraag zal begeleiden. Ook nadat een erkenning is afgeven, blijft de casemanager je ondersteunen bij de geldende rechtspositionele aanspraken, zoals het doen van een declaratie medische kosten, aanvraag smartengeld of aanspraak op aanvullende uitkeringen.

ptss, regen,  Foto: Korpsmedia politie