Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waaraan moet een onderzoeksvoorstel voldoen?

Als u een onderzoeksvoorstel indient, dan moet dat de volgende onderdelen bevatten:

  • aanleiding en probleemstelling;
  • onderzoeksvraag- en methode;
  • gewenste medewerking politie (politiegegevens, interviews, enquête);
  • verwachte start en duur onderzoek;
  • opdrachtgever en opdrachtnemer.

Hebt u vragen hierover? Mail dan met het Cluster Onderzoek