Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waarom krijgt de politie per 1 juli 2022 nieuwe regels over geweldgebruik?

De gewijzigde geweldsinstructie en nieuwe wet passen beter bij de bijzondere positie van politieagenten. Politieagenten mogen namelijk geweld gebruiken als de situatie daarom vraagt, en burgers mogen dat in principe niet. In de wet werd hiermee geen rekening gehouden en werden opsporingsambtenaren (waaronder politieagenten) hierin niet anders beoordeeld dan een burger. Van politieagenten wordt verwacht dat zij een stap naar voren doen en een dreigende, gevaarlijke situatie weer veilig maken. Daarin verschilt een opsporingsambtenaar van een burger. Een agent mag dus geweld gebruiken om zijn werk goed te doen en deze nieuwe regels zijn speciaal gericht op de taak en bevoegdheid van de politieagent.