Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de bijzondere positie voor politieagenten om geweld te gebruiken?

Van politieagenten wordt verwacht dat zij een stap naar voren doen en een dreigende, gevaarlijke situatie weer veilig maken. Politieagenten mogen daarbij geweld gebruiken als de situatie daarom vraagt, en burgers mogen dat in principe niet. In taak en bevoegdheid verschilt een opsporingsambtenaar van een burger.

Deze bijzondere positie is sinds 1 juli 2022 beter verankerd in een gewijzigde geweldsinstructie en nieuwe wet. Het wetsvoorstel Geweldsaanwending Opsporingsambtenaar werd in 2016 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het had als doel om de bijzondere positie die agenten innemen bij het toepassen van geweld tijdens de uitoefening van hun functie wettelijk te verankeren. Er is een nieuw delict in het Wetboek van Strafrecht toegevoegd. Dat delict kan alleen voor opsporingsambtenaren gelden die schuldig zijn aan het schenden van die geweldsinstructie.