Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat als ik vind dat de politie te veel geweld heeft gebruikt, wat kan ik dan doen?

Naast het intern beoordelingsproces, heeft u als burger altijd de mogelijkheid bij de politie een klacht in te dienen over het optreden. Komt u er met de politie niet uit dan kunt u uw zaak voorleggen bij de Nationale Ombudsman. Ook kunt u aangifte doen bij de politie. Een aangifte is een verzoek voor onderzoek en strafvervolging. De afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten van de politie neemt de aangifte op en legt deze voor aan de officier van justitie. Deze besluit vervolgens wat er met de aangifte moet gebeuren. Als u het dan niet eens bent met de beslissing van de officier van justitie kunt u een artikel 12-procedure van het Wetboek van Strafvordering starten. Dat betekent dat u het gerechtshof gaat vragen om uw zaak door de officier van justitie in behandeling te nemen.