Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat betekent de stelselherziening geweldsaanwending voor de politie?

Opsporingsambtenaren – zoals politieagenten – hebben per 1 juli 2022 te maken met gewijzigde wet- en regelgeving op het gebied van geweldsaanwending. Als eerste geldt vanaf dan een geactualiseerde geweldsinstructie, met daarin de criteria voor het gebruik van gewelds- en vrijheidsbeperkende middelen. Voor een voorbeeld kunt u naar vraag 3. Verder staat er vanaf deze datum een nieuw delict in het Wetboek van Strafrecht. Dat delict kan alleen voor opsporingsambtenaren gelden die schuldig zijn aan het schenden van die geweldsinstructie.