Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat de politie doet bij jeugdcriminaliteit

Eén aanpak van jeugdcriminaliteit is er niet. Als een jongere voor de eerste keer een strafbaar feit pleegt, pakken politie en justitie dat anders aan dan een jongere die vaker de fout in gaat. Datzelfde geldt voor jeugdgroepen die voor problemen zorgen. Het beleid is vooral gericht op het voorkomen van crimineel gedrag van jongeren. Gaan jongeren toch de fout in? Dan gebruiken politie en justitie meestal zogeheten ‘pedagogisch gerichte sancties’ zoals een verwijzing naar Halt. Pas in een later stadium gaan zij over tot (taak)straffen of maatregelen.

Jeugdcriminaliteit, Foto: Korpsmedia politie / istock