Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat de politie doet met illegalen

De meeste illegalen geven hun identiteit niet prijs. Als zo iemand is opgepakt, onderzoekt de politie de ware identiteit en nationaliteit van die persoon en stellen deze - als dat lukt- vast. Vreemdelingen die hier illegaal zijn, moeten Nederland verlaten en terugkeren naar hun land van herkomst. Weigeren zij hieraan mee te werken, dan mag de politie die personen opsluiten tot ze vertrekken. Dat vertrek wordt gregeld door De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Samen met andere overheidsdiensten en maatschappelijke organisaties streeft de DT&V ernaar dat vreemdelingen zo veel als mogelijk zelfstandig en met perspectief terugkeren.