Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat de politie doet tegen vandalisme

  • De politie houdt toezicht op plaatsen waar veel vernielingen worden gemeld.
  • Ook neemt de politie naar aanleiding van meldingen contact op met de juiste instanties (gemeentes). Vernielingen leiden vaak tot meer vernielingen.
  • De politie zorgt er voor dat de juiste mensen en organisaties worden gemobiliseerd. Bijvoorbeeld schoolbesturen, gemeenten, wijkverenigingen en maatschappelijke werkers.
  • Als u aangifte doet, kan de rechter de dader een gebiedsverbod opleggen. Deze maatregel geldt maximaal twee jaar en kan worden ingezet naast een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf.
  • De politie verwijst jongeren van 12 tot 18 jaar naar Halt. Hier geldt ook de zogenaamde recidive-regeling voor Halt. Deze houdt onder meer in dat een jongere voor een misdrijf slechts één keer naar Halt kan worden verwezen. Hier kan vanaf worden geweken als de officier van Justitie daar toestemming voorgeeft.
Vandalisme