Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie als het gaat om asielzoekers?

De politie zorgt voor de opvang van asielzoekers. Denk aan een goede eerste identificatie en registratie. Ook vindt de politie het belangrijk dat burgers en vluchtelingen met elkaar in gesprek gaan. Dat gebeurt door wijkagenten die contact hebben met wijkbewoners, maar ook door gesprekken met het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA), VluchtelingenWerk Nederland, vrijwilligers (bijvoorbeeld van de kerk) en hulpverleningsinstanties.

asielzoekers, nederland, Foto: iStock