Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie om PTSS te voorkomen?

PTSS is helaas niet altijd te voorkomen. Politiemensen zullen in hun werk altijd heftige incidenten meemaken. Wel neemt de politie maatregelen om ervoor te zorgen dat agenten minder trauma’s oplopen. Zo kunnen agenten na een heftig incident terecht bij collega’s die hen helpen om het incident te verwerken. Dit team heet Team Collegiale Ondersteuning. Ook is er professionele, psychosociale hulp voor de collega’s beschikbaar en worden leidinggevenden getraind om signalen van psychosociale problemen in een vroeg stadium te herkennen. Het korps biedt onder meer:

 • Mental check-ups
  Een gesprek van ongeveer een uur met een psycholoog, waarin de weerbaarheid van de medewerker in kaart wordt gebracht.
   
 • Digitaal gezondheidsplein voor politiemensen
  Een website met informatie over gezondheid, online testen, leermodules en hulp van deskundigen.
   
 • Team Collegiale Ondersteuning
  Een team van ervaren en gemotiveerde politiemedewerkers die op ieder moment klaarstaan om collega’s te ondersteunen als daar aanleiding voor is.
   
 • Training voor leidinggevenden om psychosociale problemen vroegtijdig te signaleren
  Dit helpt leidinggevenden inzicht te krijgen in psychosociale problematieken en snel de juiste hulp in te kunnen schakelen.
   
 • Training Mentale weerbaarheid voor politiemensen
  Een training voor politiemedewerkers om op een systematische manier mentale en emotionele kracht op te bouwen.
   
 • Fit@NP
  Een programma dat politiemedewerkers de mogelijkheden biedt om te werken aan hun fysieke en mentale conditie.
   
 • Ondersteuning leidinggevende door team Veilig en Gezond Werken (VGW)
  Het Team VGW ondersteunt de organisatie, leidinggevenden en medewerkers op gebied van veilig en gezond werken met risico-inventarisaties, analyses, adviezen, interventies en expertise.
   
 • Medewerkersmonitor (Risico Inventarisatie & Evaluatie en Psychosociale Arbeidsbelasting)
  Een onderzoek onder alle medewerkers gericht op de werkbeleving. Waar krijgen medewerkers energie van en waar hebben ze last van in hun werk, wat kost energie? En waar zitten de risico’s in de uitvoering van het werk? Met dit inzicht kunnen maatregelen worden genomen om risico’s te verkleinen.
   
 • Zelftest 
  Een anonieme vragenlijst voor politiemedewerkers die inzicht geeft in de mentale fitheid van dat moment.