Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de politie tegen drugsoverlast?

Drugsgebruikers kunnen veel overlast veroorzaken. Zo is er in de buurt van coffeeshops meer criminaliteit, zoals handel in harddrugs en inbraken. Ook klagen omwonenden over dubbel geparkeerde auto’s, harde muziek en scheldpartijen op straat. Bestrijding van de lokale handel in harddrugs heeft de volle aandacht van de politie. De politie pakt elke plaats aan waar wordt gedeald. Het gebruik van drugs leidt namelijk tot meer criminaliteit en heeft schadelijke effecten voor de volksgezondheid.

Ook houdt de politie zich actief bezig met de bestrijding van drugsoverlast en het toezicht op druggebruik. Zij doet er alles aan om de overlast die druggebruikers, dealers en drugsrunners op stations veroorzaken te beperken. Het is verboden om op stations joints te roken. In treinen mag helemaal niet worden gerookt, dus ook geen joints. De politie kan de gebruiker vragen de joint te doven, een proces-verbaal opmaken, de joint in beslag nemen en/of de gebruiker uit de trein zetten.

Hoe bestrijden gemeenten drugsoverlast?

  • Gemeenten kunnen hiervoor specifieke bevoegdheden en strafbepalingen opnemen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).
  • Veel gemeenten hebben een coffeeshopbeleid. Hierin kan de gemeente handel op straat verbieden.
  • Sommige gemeenten gaan verder en hebben in de APV ook samenscholingsverboden en verblijfsontzeggingen opgenomen.
  • Kijk op de website van uw gemeente voor meer informatie over het beleid van uw gemeente om drugsoverlast te bestrijden.