Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er als ik melding doe van seksueel misbruik?

Je vertelt wat er is gebeurd

Als je seksueel misbruik bij de politie meldt, neemt een zedenrechercheur contact met je op. Een zedenrechercheur is een speciaal opgeleide politiemedewerker die onderzoek doet naar seksueel misbruik. Deze politiemedewerker luistert naar wat jou overkomen is en vraagt ook wat jij nodig hebt. Dit gesprek met de zedenrechercheur kan in persoon of telefonisch plaatsvinden. Dat is afhankelijk van jouw situatie en wensen. Verder bekijkt de zedenrechercheur of er direct iets moet gebeuren. Bijvoorbeeld omdat er nog sporen kunnen zijn van het seksueel misbruik of omdat je medische hulp nodig hebt. Ook maakt deze rechercheur een eerste inschatting of wat u heeft meegemaakt strafbaar is volgens de wet. Dit gesprek met de zedenrechercheur kan in persoon of telefonisch plaatsvinden. Dat is afhankelijk van jouw situatie en wensen.

Lichamelijk onderzoek

Als je hiervoor toestemming geeft, kan een speciaal opgeleide arts ook zoeken naar sporen van de dader op jouw lichaam. Dit onderzoek kan in de eerste zeven dagen na het misbruik worden gedaan. Sporen zijn belangrijk om de dader te vinden en als bewijs van het seksueel misbruik.

Beslissing over het vervolg

Jij neemt zelf een beslissing over het vervolg van jouw melding. Wil je aangifte doen of wil je het houden bij de melding? Dit kan soms een lastige beslissing zijn. Heb je vragen of twijfels, bespreek die dan met de zedenrechercheur. Of vraag advies bij een gespecialiseerde slachtofferadvocaat. Als je al weet dat je aangifte wilt doen, dan maken hier meteen een afspraak voor.

Hulp

De zedenrechercheur zorgt ook dat je in contact kunt komen met het Centrum Seksueel Geweld. Hier werkt de politie samen met artsen en hulpverleners. Je krijgt hier de juiste professionele hulp. Dat verkleint de kans op medische en psychische problemen.

Geen strafbaar feit

Als er geen sprake is van een strafbaar feit, kun je geen aangifte doen. Wij helpen je dan verder door je te verwijzen naar de juiste hulp voor jouw situatie. Denk aan emotionele steun of herstelbemiddeling. We luisteren hierbij goed naar wat jij nodig hebt.

Nog geen onderzoek

Wanneer je ons voor het eerst vertelt wat jou overkomen is, registreren we jouw verhaal als een melding. Die melding bewaren we tien jaar. We starten nog geen onderzoek. Dat gebeurt pas als je besluit om aangifte te doen, of wanneer de officier van justitie besluit dat de politie een onderzoek moet starten naar jouw melding. Bijvoorbeeld als jouw veiligheid of die van anderen in gevaar is.

Wil je (nog) niet naar de politie?

Soms vinden mensen het moeilijk om naar de politie te gaan. Weet dat we er zijn om jou te helpen. Dat is onze taak. Wil je (nog) niet je verhaal aan ons vertellen? Je kunt dan ook eerst bellen met het Centrum Seksueel Geweld via 0800-0188. Hier werken specialisten die jou kunnen informeren en adviseren.