Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat gebeurt er met de plegers van huiselijk geweld?

  • Als we de pleger van het geweld aanhouden, dan gaat hij mee naar het politiebureau. De politie stelt verder onderzoek in naar de omstandigheden van het geweld en eventuele strafbare feiten. De officier van justitie beslist of hij wordt voorgeleid bij de rechter of naar huis mag met een dagvaarding.
  • De burgemeester of namens hem de hulpofficier van justitie kan de pleger van huiselijk geweld een huisverbod opleggen. Dan mag de huiselijk geweldpleger tien dagen lang zijn of haar woning niet meer in. In deze periode mag hij of zij ook geen contact opnemen met het slachtoffer en de eventueel betrokken kinderen. In deze afkoelingsperiode kan de nodige hulpverlening voor alle betrokkenen op gang komen en kan verdere escalatie worden voorkomen. Na deze tien dagen kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken.
  • Huiselijk geweldplegers kunnen worden vervolgd en eventueel een gevangenisstraf krijgen. Voor mishandeling kan de straf zelfs worden verhoogd als het gaat om een gezinslid.
  • Is er geen aangifte gedaan? De politie streeft er samen met het Openbaar Ministerie naar om de zaak ambtshalve te kunnen vervolgen. Dit betekent een vervolging zonder dat er door het slachtoffer aangifte is gedaan.