Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus, oftewel de Wpbr?

De Wpbr is één van de zgn. korpscheftaken. Het gaat hier om taken die wettelijk aan de korpschef van politie zijn opgedragen. Met de invoering van de Wpbr stelt de overheid regels aan de particuliere veiligheidszorg op het vlak van bekwaamheid en betrouwbaarheid. Daarom is in de Wpbr een aantal voorwaarden/regels opgenomen t.a.v. beveiligingsorganisaties en particuliere recherchebureaus en t.a.v. wanneer iemand beveiligings- of recherchewerkzaamheden mag verrichten. De wet stelt ook eisen aan personen die alarminstallaties aanleggen.

De Wpbr en aanverwante regelgeving bevatten regels voor:

 • particuliere beveiligingsbedrijven en beveiligingsmedewerkers
 • particuliere alarmcentrales en alarmcentralisten
 • bedrijfsbeveiligingsdiensten en beveiligingsmedewerkers
 • particuliere geld- en waardentransportbedrijven en beveiligingsmedewerkers
 • particuliere recherchebureaus en rechercheurs
 • videotoezichtcentrales en alarmcentralisten
 • Persoonsbeveiligingsdiensten
 • Het verrichten van beveiligingswerkzaamheden bij evenementen, voetbalwedstrijden of de inzet van ongeüniformeerde beveiligers
 • Alarminstallateurs
 • Uniformen, legitimatiebewijzen, de uitrusting en een klachtenregeling
 • beroepskwalificaties.

Voor het instandhouden van een beveiligingsorganisatie of recherchebureau of het aanbieden of verrichten van beveiligingswerkzaamheden is een vergunning van de Minister van Justitie en Veiligheid nodig. Zonder vergunning is dit verboden.

Een aanvraag voor een vergunning kunt u indienen bij de Dienst Justis Bij een aanvraag voor een vergunning moet worden aangegeven wie de leidinggevende(n) van het bedrijf wordt (worden). Deze leidinggevende(n) heeft (hebben) namelijk toestemming van de minister nodig om op te mogen treden als leidinggevende(n) van een particuliere beveiligingsorganisatie/recherchebureau.

Al het personeel (dus ook administratief) dat voor  een beveiligingsorganisatie/recherchebureau werkt, wordt gescreend op betrouwbaarheid.  Indien de medewerker beveiligings-/recherchewerkzaamheden gaat verrichten, wordt ook getoetst op de bekwaamheid. Als aan de eisen wordt voldaan, krijgt de medewerker toestemming om, bij het bedrijf dat de toestemming aanvraagt, tewerkgesteld te worden. Een medewerker die beveiligings-/recherche werkzaamheden gaat uitvoeren ontvangt tevens een legitimatiebewijs.

Een toestemming moet worden aangevraagd:

 • bij de minister, voor de leidinggevende;
 • bij de korpschef van politie voor het overige personeel; of
 • bij de commandant van de Koninklijke Marechaussee (indien het een organisatie op een luchthaven betreft), voor het overige personeel.

De korpschef van politie heeft zijn taken als bestuursorgaan ondergebracht bij de teams Korpscheftaken