Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat kun je doen als toeschouwer van huiselijk geweld?

De gevolgen voor kinderen die opgroeien in een gezin waar huiselijk geweld voorkomt, zijn soms net zo erg als wanneer zij zelf worden mishandeld.

Daarom is er ook sprake van kindermishandeling als kinderen ´toeschouwer´ zijn. Als je toeschouwer bent van huiselijk geweld, praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld met een oom of een tante, een vriend of een vriendin, of met een leraar of de vertrouwenspersoon op school.

Je kunt ook anoniem bellen met de Kindertelefoon of met Veilig Thuis