Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat moet ik doen als mijn kind drugs dealt?

Als jouw kind dealt, is dat natuurlijk strafbaar. Maak het bespreekbaar met je kind en schakel hulpverlening in. We verwijzen hiervoor naar het  Trimbos-instituut.