Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat te doen na een winkeloverval?

  • Bel 112 en/of druk op de overvalknop.
  • Blijf overal af in verband met politieonderzoek. 
  • Laat een (geinstrueerd) persoon buiten de politie opwachten. 
  • Vraag getuigen te blijven (of noteer hun naam, telefoonnummer en adres).
  • Denk aan nazorg, bijvoorbeeld Slachtofferhulp Nederland.