Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke soorten politiehonden zijn er?

Er zijn surveillancehonden en speurhonden bij de politie. De surveillancehond wordt ingezet om de openbare orde te handhaven en veilig politieoptreden mogelijk te maken. Het uitgangspunt is dit te doen zonder de daadwerkelijke inzet van de hond.
Speurhonden worden ingezet om sporen die voor de mens niet waarneembaar zijn te vinden. Dan kan zowel binnen als buiten.