Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wie controleert de politieagenten wanneer ze geweld gebruiken?

Politiemensen moeten het gebruik van geweld altijd verantwoorden en een Hulpofficier van Justitie registreert en toetst dit. De hulpofficier bekijkt samen met de politieambtenaar of het geweld op een juiste wijze is toegepast en of er leer- of verbeterpunten zijn. Als een agent het vuurwapen heeft gebruikt, of het geweldgebruik meer dan licht letsel heeft veroorzaakt, dan wordt hoe dan ook de politiechef, de hoogste baas in een eenheid, gevraagd naar de zaak te kijken en een oordeel te geven. Een politiechef krijgt per incident advies van de leidinggevende van de collega én van een onafhankelijke Commissie Geweldsaanwending waarin ook burgers zijn vertegenwoordigd. Iedere eenheid heeft zo’n Commissie. Als een agent onterecht of te veel geweld heeft gebruikt of geweldmiddelen onjuist heeft ingezet, als iemand door het geweld of door het gebruik van het dienstpistool zwaargewond is geraakt óf als iemand is gedood, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek. De Rijksrecherche is het enige onderdeel van het OM dat direct onder de verantwoordelijkheid van het Collega van procureurs-generaal valt. Hierdoor heeft de Rijksrecherche een onpartijdige rol in het onderzoeken van (vermeend) strafbaar gedrag binnen de overheid en dus ook de politie.