Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Jaarwisseling 2021-2022 ENN

Laatst gewijzigd op:

Drenthe, Friesland, Groningen - Tijdens de jaarwisseling werden door de politie in Groningen, Friesland en Drenthe dertien aanhoudingen verricht. De politie is deze jaarwisseling een aantal keer bekogeld met (zwaar) vuurwerk en flessen. Vijf agenten raakten (licht-)gewond. De Mobiele Eenheid (ME) werd zeven keer ingezet, waarvan vijf keer in Friesland. In Burdaard werd traangas gebruikt.

Drenthe
In Bovensmilde keerde na een brand een grote groep personen zich tegen de agenten. Er werd met zwaar vuurwerk en flessen gegooid en een aantal mensen droeg een jerrycan met benzine bij zich. De ME voerde charges uit. In Drenthe zijn vier personen aangehouden bij incidenten die te maken hebben met de jaarwisseling.
 

Friesland

In het begin van de avond kreeg de politie meerdere meldingen van een groot vuur in Kollumerzwaag. Rondom het vuur waren zo'n 100 tot 200 personen aanwezig. In het vuur werd zwaar vuurwerk gegooid. Agenten sommeerden de brand te blussen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, is besloten dat het vuur door hulpdiensten gedoofd moest worden. De ME is ter plaatse gekomen. Er werd vanuit de aanwezige groep zwaar vuurwerk en glaswerk naar de ME en de ME-bus gegooid. Voor meer informatie over Kollumerzwaag lees de update van 3 januari.

Aan de Lage Herenweg in Marrum werd de brandweer opgeroepen om een brand te blussen. Om een veilige werkruimte voor de brandweer te creëren is de ME ingezet. In Tzummarum werden agenten belaagd. Er raakte één agent lichtgewond nadat er een voorwerp tegen zijn hoofd werd gegooid.  De ME kwam ter plaatse en één persoon werd aangehouden. In Echtenerbrug was er aan de Duimstraat rond 4.00 uur een grote brand op straat. Naast de brandweer kwam ook de politie ter plaatse. De voorruit van een politievoertuig raakte bij het incident beschadigd. Een grote groep mensen keerde zich bij het incident tegen de opgeroepen ME. Rond 4.15 uur kwam de ME in actie aan de Kolkhuizerweg in Burdaard. Een grote groep personen keerde zich tegen de politie en gooide onder andere met zwaar vuurwerk naar de agenten en diensthonden. Uiteindelijk werd er – nadat er geen gehoor werd gegeven aan meerdere vorderingen - gebruik gemaakt van traangas. Een drietal agenten heeft tijdens dit incident mogelijk gehoorschade opgelopen. In Friesland zijn tot nu toe vijf personen aangehouden.

 

Groningen

Aan de Meerpaal in Groningen werd de brandweer opgeroepen voor bluswerkzaamheden. Ter plaatse was het onrustig en werd ter ondersteuning ook de ME opgeroepen. In de provincie Groningen zijn vier personenaangehouden.

Meerdere incidenten en aanhoudingen

Deze jaarwisseling hebben zich op meerdere plekken in Noord-Nederland verschillende incidenten voorgedaan, zoals vechtpartijen, vernielingen en overlast van zwaar vuurwerk. Er kwamen gedurende de hele nacht veel meldingen binnen van branden.

 

Geweld tegen politieambtenaren (GTPA)

De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Politie en justitie hanteren hier dezelfde aanpak: aangiftes worden altijd opgenomen, daders worden met prioriteit door het Openbaar Ministerie voor de rechter gebracht, en tegen de daders wordt een driemaal zo hoge straf geëist.

 

3 januari 2022: aanvulling Kollumerzwaag 

Op vrijdag 31 december omstreeks 21.00 uur kregen wij meerdere meldingen van een groot vuur in Kollumerzwaag op het kruispunt van de Koarteloane en de Foarwei. Toen de lokale politie polshoogte ging nemen bleek er een gevaarlijke situatie te zijn met een groot vuur waar zwaar vuurwerk in gegooid werd. Rondom de locatie waren ongeveer 100 tot 200 personen aanwezig. Agenten hebben daarop gezegd dat het vuur geblust moest worden. Hierop kregen zij te horen dat het vuur aan zou blijven en hun aanwezigheid niet gewenst was. Er werd ook vuurwerk in de richting van de agenten gegooid. Omdat zij voldoende afstand hielden werden ze hierdoor niet geraakt.

Het vuur in combinatie met het zware vuurwerk zorgde voor een dusdanig gevaarlijke situatie dat is besloten dat het vuur gedoofd moest worden. De aanwezige groep was groot en in het bezit van zwaar vuurwerk. Daarom is besloten om de ME te laten optreden en zo gelijk ruimte te maken voor de brandweer. De brandweer zou dan het vuur veilig kunnen blussen. De ME was om 21.30 uur op de voornoemde kruising ter plaatse en ging op linie staan. Er werd vanuit de aanwezige groep zwaar vuurwerk en glaswerk naar de ME en de ME-bus gegooid. Hierop heeft de ME een charge uitgevoerd. Een persoon is op heterdaad aangehouden nadat hij vuurwerk naar de ME gooide. Na het optreden van de ME kon de brandweer ter plaatse komen om het vuur te doven.

Abusievelijk is in een eerder bericht door de politie gemeld dat de brandweer gehinderd werd en de ME toen is gekomen. De ME kwam echter eerder ter plaatse dan de brandweer om een veilige situatie te creëren. Nadat de brandweer het vuur geblust had, werd op de grond nog een vuurwerkpistool aangetroffen. Deze is in beslag genomen. Zoals gebruikelijk zal de politie met het bestuur en de veiligheidsregio Fryslân de inzet van de oudjaarsnacht evalueren.