Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

‘Gezond verstand behouden bij actievoeren’

Gepubliceerd op:

Nederland - De politie bereidt zich voor op mogelijke protestacties op maandag. Hoe die er acties er uit gaan zien, is op dit moment nog niet bekend. ‘We houden rekening met verschillende scenario’s’, laat politiechef Willem Woelders weten.

Mouw uniform politie

‘Demonstreren is een grondrecht. Mensen moeten kunnen opkomen voor hun belangen. Maar dat moet wel op een ‘normale manier’ gebeuren; dus volgens de wettelijke regels’, vertelt Woelders. De afgelopen dagen liepen her en der protesten helaas uit de hand. Grenzen werden overschreden, waardoor de veiligheid van burgers en agenten en de openbare orde in gevaar kwamen. ‘Hopelijk krijgt dit maandag geen vervolg. We proberen in gesprek met demonstranten te komen en te blijven. Daarnaast werkt de politie informatiegestuurd. Dat betekent dat we informatie bij elkaar brengen. Op basis van het beeld dat daaruit ontstaat, wordt besloten waar agenten en welk materieel wordt ingezet. Deze besluiten worden samen met de burgemeesters genomen. Ik hoop dat we met de demonstranten in gesprek kunnen blijven en dat alles ordelijk zal verlopen. Mocht u morgen zelf de weg op gaan, houd de berichtgeving van Rijkswaterstaat en ANWB in de gaten en ga voorbereid op reis.’

Forse belasting

De acties van de afgelopen dagen vragen veel van de politie. Agenten moesten lange dagen draaien en zagen dat er soms behoorlijk geweld werd gebruikt. ‘De belasting voor onze mensen is opnieuw fors. En dat doet ook wat met de gezinnen van de collega’s. Ze moeten hun partner, vader of moeder missen en zien ook die heftige beelden op tv en social media. Ik hoop dat iedereen zijn gezonde verstand blijft behouden en demonstraties op een normale manier uitvoeren’, aldus de politiechef.

Worden grenzen toch overschreden, dan treedt de politie wanneer mogelijk op. Strafbare feiten worden opgespoord, verdachten worden aangehouden. Schade aan politiemateriaal wordt verhaald. De eerste verdachten hebben zich al gemeld bij de politie. Dit gebeurde nadat de politie-eenheid Oost-Nederland beelden van ongeregeldheden bekendmaakte.

Prioriteiten

‘Het is belangrijk dat het normale politiewerk kan blijven doorgaan. Als er een inbraak of diefstal is, wil je dat er politie komt. Als er een ongeluk is, moet daar snel hulpverlening bij kunnen zijn’, gaat Woelders verder. ‘Helaas kunnen we niet overal tegelijkertijd zijn. Dat betekent dat we prioriteiten moeten stellen. Het vraagt om het maken van keuzes voor onze inzet. In afstemming met het lokaal gezag zullen keuzes gemaakt worden. Zoals het ongestoord door laten gaan van de democratische rechtsorde. Beschermen van de vitale infrastructuur en objecten zoals (lucht) havens en energiecentrales. Logistieke ketens – onder meer distributiecentra van supermarkten - en de hoofdwegen hebben ook prioriteit. Mocht de veiligheid van mensen in het gedrang komen, dan kan het zijn dat prioriteiten veranderen.’ Met defensie is een nauwe samenwerking. Als mensen met landbouwvoertuigen gevaarlijk gedrag vertonen, dan kan het leger bijvoorbeeld met materieel helpen bij de inbeslagname van voertuigen.