Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Politie dient principeverzoek in voor nieuwe locatie Landelijke Eenheid in Driebergen

Laatst gewijzigd op:

Driebergen - De politie heeft een principeverzoek ingediend bij de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Met dit principeverzoek wordt de gemeente gevraagd om medewerking te verlenen aan de verkenning van een mogelijke nieuwe locatie van de Landelijke Eenheid in Driebergen. Het principeverzoek is een eerste stap op weg naar nieuwe huisvesting voor de Landelijke Eenheid. De politie wil verkennen of het mogelijk is om de nieuwe locatie op het terrein ten westen van de huidige locatie aan de Hoofdstraat in Driebergen te ontwikkelen.

Het specialistische en regio-overstijgende werk van de Landelijke Eenheid van de politie is dynamisch. De wereld verandert continu en dus ook het werk van de politie. Dat vraagt om een passende en flexibele werkomgeving. De panden die de huidige centrumlocatie van de Landelijke Eenheid in Driebergen vormen, hebben de nodige gebreken, zoals een beperkte ruimte voor ontmoeting en samenwerking, verouderde installaties, een verspreide ligging en een gebrek aan parkeergelegenheid. Om het werk van de Landelijke Eenheid goed te kunnen blijven uitvoeren, nu en in de toekomst, oriënteert de politie zich op de ontwikkeling van een nieuwe locatie. De ambitie is dat deze nieuwe locatie een ‘kloppend hart’ van de Landelijke Eenheid wordt, waarin het innovatieve, internationale en specialistische werk van de eenheid volledig tot zijn recht komt. 

Principeverzoek
Het heeft de voorkeur van de politie om met de Landelijke Eenheid in Driebergen te blijven. De politie is gehecht aan de huidige locatie vanwege de historie en de bereikbaarheid. Om een nieuwe locatie te kunnen bouwen in Driebergen, is ruimte nodig. Uit intern onderzoek is gebleken dat het geen optie is om de nieuwe locatie op precies dezelfde plek als nu te bouwen. Nieuwbouw op het bestaande terrein in Driebergen heeft een te grote impact op de continuïteit van de operatie, veiligheid en essentiële werkprocessen van de Landelijke Eenheid. De medewerking die nu wordt gevraagd aan de Gemeente Utrechtse Heuvelrug, richt zich daarom op:

  1. de haalbaarheid van een nieuwe centrumlocatie in Driebergen, op het terrein ten westen van de huidige locatie;
  2. de mogelijkheden om dit terrein te verwerven van de gemeente Utrechtse Heuvelrug als huidige eigenaar van de grond;
  3. de toekomst van de huidige gebruikers van deze terreinen, waaronder enkele sportverenigingen.

De politie beseft dat de potentiële impact op huidige gebruikers en omwonenden groot is. Daarom gaat de politie de komende tijd samen met de gemeente met hen in gesprek. Vandaag ontvangen zij hiervoor per brief een uitnodiging.

Het principeverzoek van de politie en de Raadsinformatiebrief van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug zijn te lezen op de website van de Gemeente Utrechtse Heuvelrug.