Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Kroniek Blauwdruk over opbouw van de politie, nu in de winkel

Laatst gewijzigd op:

Nederland - Blauwdruk. Kroniek van de Nationale Politie ligt in de winkel. Auteurs Wim Bentvelzen en Theo Postma schreven een gedetailleerde kroniek over de tijd waarin de politie één landelijke organisatie moest worden. Het boek werd vanochtend aangeboden aan korpschef Henk van Essen. Op 1 januari 2023 bestaat de Nationale Politie tien jaar.

Blauwdruk

Theo Postma en Wim Bentvelzen bestudeerden tienduizenden openbare en vertrouwelijke documenten en spraken vrijwel alle hoofdrolspelers. Zij schreven een bijzonder en openhartig verhaal over de woelige eerste jaren van de Nationale Politie. Een verhaal over een minister die burgemeester van heel Nederland wilde worden, kwartiermakers die alle problemen van de politie wilden oplossen en machtige vakbondsbazen die hun grip op de politie niet wilden kwijtraken. Tegelijkertijd moest het werk gewoon doorgaan en kregen meer dan 65.000 medewerkers een plek in een heel nieuwe politie-organisatie.

Monnikenwerk

Volgens Wim vertelt de kroniek het zo compleet mogelijke verhaal over wat er achter de schermen gebeurde bij de vorming van de Nationale Politie: ‘De kwartiermakers wilden het proces zo nauwkeurig mogelijk laten optekenen. Voor zichzelf, als collectieve reflectie op een bijzondere tijd, maar ook als een vorm van verantwoording afleggen voor hun handelen en gemaakte keuzes. Om het boek te kunnen schrijven, lazen we zo’n beetje alle interne stukken van die begintijd: zo’n 25.000. Daarnaast lazen we zo’n 1500 Kamerstukken en ongeveer 2700 berichten uit de media. Ook interviewden we zo’n zeventig toenmalige hoofdrolspelers. Het was monnikenwerk.’

Wie gaat in Nederland over de politie?

‘Het boek biedt goed zicht op de denkwereld en motieven van de toenmalige hoofdrolspelers’, aldus Theo. ‘De eerste landelijke korpschef Gerard Bouman en toenmalig justitieminister Ivo Opstelten komen natuurlijk uitgebreid aan bod. Regioburgemeesters, vakbondsvoorzitters en de ambtelijke top van het ministerie van Justitie & Veiligheid. Zij hebben allemaal meegewerkt aan het boek. Het boek laat zien dat er sprake was van een bij tijd en wijle felle strijd over de vraag: wie gaat er in Nederland over de politie? Dat zie je in die beginperiode steeds terugkomen.’

Wim Bentvelzen (links) en Theo Postma reiken Blauwdruk uit aan korpschef Henk van Essen.
Wim Bentvelzen (links) en Theo Postma reiken Blauwdruk uit aan korpschef Henk van Essen.

Blauwdruk. Kroniek van de Nationale Politie ligt vanaf 1 november in de boekhandel. Heeft u een (pers)verzoek of vraag aan de auteurs? Neem dan contact op met Willem Hinskens.