Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Foto-expo politie gaat op tour

Laatst gewijzigd op:

Nederland - In de politiefototentoonstelling ‘Hartslag van de straat’ toont fotograaf Wouter Zaalberg het echte politiewerk. ‘Er is niets in scène gezet, niemand poseert.’ Korpschef Van Essen ging op bezoek en sprak enkele politiemedewerkers die zich lieten fotograferen.

Korpschef Van Essen bezoekt met collega's fototentoonstelling 'Hartslag van de straat'

‘Hartslag van de straat’ is tot 25 november te zien op het Lange Voorhout in Den Haag. De expositie laat een dwarsdoorsnede van het politiewerk zien, niet enkel de politie in actie, benadrukt de fotograaf. ‘En het laat zien in wat voor een samenleving de politie opereert. Een zeer diverse en soms complexe samenleving.’ De tentoonstelling gaat vanaf 2023 op tour langs andere steden.

Publieke ruimte

De expo is een van de momenten rond tien jaar nationale politie, stelt de korpschef. ‘Er is een boek geschreven over de vorming van de nationale politie, en deze tentoonstelling brengt dat mooi in beeld, voor het Nederlandse publiek. Ik wil degenen die hieraan meewerkten – die gezicht geven aan de politie – hartelijk danken.’

Trots op het vak

Van Essen beseft goed dat zichtbaar zijn als politie, herkenbaar in beeld komen als agent, niet langer vanzelfsprekend is, gezien bijvoorbeeld de risico’s van doxing. Maar stelt hij: ‘Ik ga ervanuit dat je ook meedeed omdat je trots bent op de politie, op het vak. De foto’s laten dat in elk geval zien.’
Voor de expositie ‘Hartslag van de straat’ zijn ruim veertigduizend foto’s gemaakt. Een selectie daarvan verschijnt medio januari als boek, met als titel ‘In Blauw licht’.