Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

Reactie politie op uitzending Op1 over stroomstootwapen

De politie nodigt Sylvana Simons van BIJ1, advocaat Gerald Roethof en Op1-presentatoren Natasja Gibbs en Nadia Moussaid uit voor het bijwonen van een training met het stroomstootwapen en een gesprek met de portefeuillehouder.

taser

Aanleiding is de uitzending van de talkshow Op1 van vrijdag 13 januari jl. waar bleek dat beide presentatoren, de heer Roethof en mevrouw Simons geen volledig beeld hebben van inzetcriteria, werkwijze en langlopende pilot van het stroomstootwapen in Nederland. De politie geeft graag meer context en duiding over de inzet van het geweldsmiddel.

Dat er nog veel onduidelijk is over de inzet van het stroomstootwapen door de politie in Nederland bleek afgelopen vrijdag 13 januari in de uitzending van Op1. Zowel redactie, presentatoren en enkele gasten bleken onvoldoende tot niet op de hoogte van inzetcriteria, werkwijze en een langlopende pilot. Ook bleek dat bij hen onbekend is dat er de komende twee jaar na iedere inzet nog door de GGD onderzoek wordt gedaan naar de gezondheidsrisico’s van het gebruik van dit geweldsmiddel. Wij hadden graag de mogelijkheid gehad om zelf uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

De politie realiseert zich dat iedere inzet van geweld risico’s met zich meebrengt. Daarom wordt altijd het middel gekozen dat het minste letsel oplevert en de situatie zo snel mogelijk de-escaleert. In ruim 99 procent van de situaties waarbij de politie is betrokken, wordt geen geweld gebruikt. In die andere gevallen zijn wij genoodzaakt wel geweld te gebruiken. Hiervoor zijn onze professionals opgeleid en getraind en zij doen dit volgens vastgestelde kaders, de zogenaamde ambtsinstructie. Elke geweldsinzet wordt gerapporteerd en beoordeeld en indien het anders/beter kan wordt daarvan geleerd.

Voor de politie heeft het stroomstootwapen meerwaarde. In bijna driekwart van alle incidenten in 2022 waarbij het stroomstootwapen is betrokken, leidde alleen al het dreigen met het wapen tot een succesvolle aanhouding en/of kon direct gevaar worden afgewend. Het was in die situaties niet nodig om nog ander geweld toe te passen om de situatie onder controle te krijgen. Tot op heden heeft de inzet van het stroomstootwapen niet rechtstreeks tot ernstig letsel geleid bij verdachten. Ook onafhankelijk onderzoek door de rijksrecherche heeft uitgewezen dat er tot op heden in Nederland geen verband is vastgesteld tussen de inzet van het geweldsmiddel en overlijden van een verdachte, zoals ten onrechte in de uitzending is gesuggereerd.

De politie heeft mevrouw Simons, meneer Roethof en beide presentatoren inmiddels uitgenodigd voor een training met uitleg en een gesprek met de portefeuillehouder. Zo hopen wij hen meer context en duiding te geven zodat in een volgende uitzending van deze talkshow de juiste feiten en omstandigheden worden ingebracht, mocht opnieuw de keuze worden gemaakt de politie voor wederhoor niet aan tafel uit te nodigen.

Hoort bij onderwerp