Bij spoed: 112
Geen spoed: 0900-8844

MONO-actie leidt tot 131 processen-verbaal

Tijdens een controle van de politie in Zeeland en West Brabant zijn donderdag 23 mei 131 processen-verbaal uitgedeeld. De actie richtte zich op het ongeoorloofd gebruik van een telefoon in de auto.

Net zoals tijdens de eerdere MONO-acties werd de controle voornamelijk uitgevoerd vanuit een rijdende touringcar bus. Op deze wijze is er duidelijk zicht vanuit de hoge positie op de gedragingen van passerende bestuurders. In de nabijheid van de touringcar reden 15 onopvallende politieauto’s die de overtreders aan de kant konden zetten om een proces-verbaal uit te delen.

Ook werd er een zogenaamde Monocam opgesteld op een viaduct boven de A58. Deze camera registreert automatisch het gebruik van een telefoon of elektronische apparatuur tijdens het rijden.

De controle leidde uiteindelijk tot 97 processen-verbaal vanuit de bus en 34 overtredingen, vastgesteld door de Monocam. Voor alle overige (kleine) overtredingen werd in het kader van de landelijke politieacties alleen gewaarschuwd.

De controles vonden overdag plaats op de A58 vanaf Middelburg tot aan Breda, de A16 van Breda tot Dordrecht, de A17 vanaf Moerdijk tot Roosendaal en op de A58 tussen Kruiningen en Wouw.

Er werden gedurende de dag 35 politiemensen en 15 (politie-)voertuigen ingezet.

Met de actie hoopt de politie de bewustwording van de gevaren bij afleiding in het verkeer te vergroten.