Ga naar content

(2014) WOB-documenten Korpsstaf

(2014) Besluit Wob-verzoek alarmnummer 112

Het actualiteitenprogramma Brandpunt deed eind september 2013 een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Het programma verzocht de Minister van Veiligheid en Justitie om informatie over het alarmnummer 112.

Eind januari besloten de minister en de korpschef van politie de gevraagde informatie ter beschikking te stellen, voor zover deze openbaarmaking geen risico voor de operatie inhield. De Minister van Justitie publiceerde zijn besluit op 19 januari 2014.

Het besluit namens de politie werd op 22 januari 2014 genomen. Hieronder vindt u alle relevante documenten.