Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ik heb aangifte gedaan. Laat de politie mij weten hoe het onderzoek gaat?

De politie laat u altijd weten wat er met uw aangifte gebeurt en of er een onderzoek begint. U krijgt ook bericht als er geen onderzoek wordt ingesteld. Bij een inbraak in een woning of misdaad met geweld neemt de politie persoonlijk contact met u op. Dat gebeurt meestal telefonisch. Voor heel ernstige misdaden zet de politie familierechercheurs in. Als u aangifte heeft gedaan van diefstal of vernieling krijgt u een bericht op Mijn Politie wanneer de situatie is veranderd.

Wanneer stopt het onderzoek?

Als wij bijvoorbeeld te weinig informatie hebben om de verdachte op te sporen, doen we geen onderzoek of we stoppen het onderzoek. Wij laten u persoonlijk, schriftelijk of via Mijn Politie weten waarom dat is. Bent u het er niet mee eens? Dan kunt u een brief sturen. In het bericht in Mijn Politie staat bij wie u moet zijn: de officier van justitie of het gerechtshof. Slachtofferhulp Nederland kan u daar mee helpen.

Wat kan ik doen als ik ontevreden ben?

Soms hebben wij onvoldoende informatie om onderzoek te doen. Of om met een onderzoek verder te gaan. Wij nemen die beslissing niet zomaar. De overheid heeft daarvoor regels opgesteld: de aanwijzing voor de opsporing.

Kan ik bezwaar maken tegen de beslissing?

U kunt een brief schrijven aan de officier van justitie. Op de brief die u heeft gekregen of op Mijn Politie vindt u de contactgegevens van de officier van justitie. In de brief vertelt u waarom u vindt dat uw zaak moet worden onderzocht. Slachtofferhulp Nederland kan u daar mee helpen. U moet een kopie meesturen van de aangifte en een kopie van de beslissing van de politie. Stuur uw bezwaar op naar het arrondissementsparket dat hoort bij de plaats waar het strafbare feit is gebeurd. De officier van justitie laat u weten wat zijn beslissing is.

Wat kan ik doen als ik een klacht heb over de politie?

Heeft u een klacht over het optreden van de politie, bijvoorbeeld toen u aangifte deed? Vul dan het klachtenformulier in of bel naar 0900 - 8844 (belkosten).