Ga naar content

Belkosten

Sommige telefoonnummers zijn gratis, voor sommige telefoonnummers brengt het telefoonbedrijf belkosten in rekening.

Gratis telefoonnummers

  • Alarmnummer: 112 
  • Dier in nood: 144
  • Meld Misdaad Anoniem: 0800 - 7000
  • Opsporingstiplijn 0800 - 6070
  • Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: 0800 - 8112

Betaalde telefoonnummers

Servicenummer politie: 0900 - 8844
2,8 cent per minuut met een starttarief van 9,51 cent, plus uw gebruikelijke belkosten

Teksttelefoon voor doven en slechthorenden: 0900 - 1844
2,8 cent per minuut met een starttarief van 9,51 cent, plus uw gebruikelijke belkosten

Gebruikelijke belkosten

Gebruikelijke belkosten zijn de kosten die u betaalt aan uw telefoonaanbieder. Hoe hoog deze kosten zijn, hangt af van uw abonnement én of u vast of mobiel belt. U vindt de kosten op de website van uw telefoonaanbieder.
  • Aangifteloket Gestolen Voertuigen en Transportcriminaliteit: 088 - 008 74 44
  • Team Criminele Inlichtingen: 079 - 345 89 99
  • Servicenummer politie vanuit het buitenland: +31 34 357 88 44