Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Discriminatie

'Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.' Dit is het eerste artikel van de Nederlandse grondwet. De politie handhaaft de wet en helpt mee in het bestrijden van discriminatie.