Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wanneer is iets discriminatie?

Je discrimineert wanneer je in het openbaar, met woorden, teksten of afbeeldingen met opzet iets beledigends of minderwaardigs zegt over een groep mensen.

Bijvoorbeeld over hun geslacht, ras, hun godsdienst, nationaliteit of levensovertuiging, hun seksuele voorkeur, leeftijd of hun lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap. Je discrimineert ook als je anderen aanzet tot haat of discriminatie van mensen of gewelddadig optreden tegen iemand of iemands overtuiging. In Nederland is ieder mens gelijkwaardig. 

Een bericht openbaar maken, zowel offline als online, waarvan je met gezond verstand kunt weten dat het voor een bepaalde groep mensen beledigend is, is ook strafbaar. Ook als je daarmee anderen aanzet tot haat richting die groep. Als je zulke dingen doet, ben je strafbaar. Discriminatie is in Nederland verboden.