Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Waar kunt nog meer terecht als u zich gediscrimineerd voelt?

In Nederland is een uitgebreid netwerk van antidiscriminatiebureaus voor iedereen met een vraag of klacht over discriminatie. Discriminatie op internet kunt u melden bij het Meldpunt Internet Discriminatie. Dit meldpunt behandelt meldingen en verwijdert discriminerende en strafbare uitingen op internet.