Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Ondermijning in de transportbranche

Georganiseerde criminaliteit ondermijnt de samenleving. Criminelen maken misbruik van legale voorzieningen, bedrijven en ook transportinstanties om illegale zaken uit te voeren en te vervoeren. Door deze vermenging tussen onderwereld en bovenwereld komen ondernemers en transporteurs in aanraking met ondermijnende criminaliteit. De politie geeft hoge prioriteit aan de aanpak van het vervoeren van illegale goederen zoals wapens en drugs en het illegaal vervoeren van personen. Criminelen hebben (regio- en grensoverstijgend) transport immers hard nodig; het is een onmisbare schakel in het criminele bedrijfsproces.