Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe meld ik een verdachte situatie in de transportbranche?

Als politie willen we de branche zo veilig en schoon mogelijk houden. Helpt u mee? Dat kan door te melden. Merkt u iets verdachts, afwijkends of voelt het niet goed? Over het algemeen geldt; bespreek het met de wijkagent in uw buurt of de wijkagent van de buurt van het bedrijf waar  u werkt. Bij spoedsituaties belt u altijd 112. Meld specifieke situaties bij:

Security manager of leidinggevende van het bedrijf

Voor concrete incidenten (bijvoorbeeld inbraak of poging tot ronselen) en/of vage vermoedens over bijvoorbeeld een klant of collega. Afhankelijk van de inhoud van de melding wordt de douane/politie ingeschakeld.

Meldkamer douane

Bij verdachte zendingen kan de logistieke dienstverlener een actieve melding doen. De meldkamer (088-6223100) zoekt dan contact met de collega’s van het desbetreffende ambtsgebied om een controle in te stellen.

Politie

Voor concrete incidenten en/of verdachte situaties op en langs de openbare weg. In geval van spoed, bel altijd 112. Bij aangiftes van transportcriminaliteit of diefstal van voertuig bel Aangifteloket gestolen voertuigen en transportcriminaliteit.

Meld Misdaad Anoniem

Als u een dader kent, kan melden een dilemma zijn. U kunt altijd anoniem uw verhaal doen.

Wijkagent/ Gebiedsagent

In uw omgeving heeft de politie specifieke contactpersonen met verstand van de omgeving en van de branche.

Inspectie Leefomgeving en Transport

Voor het melden van malafide praktijken in de transportsector en meldingen over grensoverschrijdende afvalstromen, ernstige bodemvervuiling en illegale handelingen met gevaarlijke stoffen kunt u terecht (ook anoniem) bij de inspectie leefomgeving en transport.

Meldkamer Koninklijke Marechaussee

Voor aangiftes, incidenten en/of verdachte situaties op en nabij de luchthavens in verband met transportcriminaliteit belt u 088-6223100

Bel Aangifteloket Gestolen Voertuigen

088 - 00 87 444

Meldkamer Marechaussee

0800-1814

Meldkamer Douane

088-6223100