Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Hoe draagt TFOC bij aan een weerbare en integere transportbranche?

Samen met de transportbranche bestrijden en voorkomen we als één overheid georganiseerde criminaliteit in de transportsector. Het weerbaar maken van chauffeurs, ondernemers en andere belangrijke spelers in de branche tegen criminele inmenging is hierbij een belangrijk speerpunt.
Met een divers palet aan interventies én partners, wordt gewerkt aan de bestrijding van criminele inmenging in de logistieke sector. Door het hele land vinden acties plaats, waar bedrijfs- en voertuigcontroles worden uitgevoerd en tegelijkertijd wordt ingezet op preventie. Het doel van deze acties is het crimineel misbruik van de logistiek zichtbaar maken.