Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

De Spiegelvijver

De Spiegelvijver is een monument ter nagedachtenis aan politiemensen die door suïcide zijn overleden. Een plek voor naasten en voor collega’s. Om te herdenken, samen te komen en in het verlies te delen. Een vorm van erkenning voor wat deze politiemensen voor de organisatie en de samenleving hebben betekend.