Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Internetstandaarden

Overheden en burgers kunnen veel schade van cybercriminaliteit ondervinden. Door onbeveiligde websites en via e-mail kunnen gevoelige gegevens in verkeerde handen vallen. Via malware (virussen) kan er schade worden toegebracht aan informatiesystemen, waaronder het uitvallen van systemen. Ook kan dit ervoor zorgen dat gevoelige gegevens bij de verkeerde ontvanger terecht komen. Phishing mails, (je voordoen als een ander), die verstuurd worden uit naam van officiële instanties kunnen het vertrouwen van de burger in de overheid behoorlijk ondermijnen. Moderne internetstandaarden helpen cybercriminaliteit te voorkomen. Deze standaarden staan verderop in dit beleid toegelicht.