Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Standaarden

Standaard

Beleid

SPF (Sender Policy Framework) SPF wordt gebruikt om de afzender van een e-mailbericht overeenkomen met de verzendende mailserver op basis van domeingegevens. In deze domeingegevens staat een beleid aangegeven hoe om te gaan met mail afkomstig van een verkeerde mailserver.
DKIM (DomainKeys Identified Mail Signatures) DKIM wordt gebruikt om te verifiëren of een e-mailbericht afkomstig is van een mailserver behorend bij het afzenderdomein (bijvoorbeeld @politie.nl). DKIM maakt hiervoor gebruik van “digitale handtekeningen” die gecontroleerd kunnen worden door middel van domeingegevens.
DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance) DMARC is een aanvulling op SPF en DKIM. Ook bij DMARC wordt door middel van beleid aangegeven wat er moet gebeuren met onjuiste e-mails. Daarnaast wordt DMARC gebruikt voor het genereren van rapporten omtrent de resultaten van SPF en DKIM.
DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) DNS is kwetsbaar waardoor een kwaadwillende een domeinnaam kan koppelen aan een ander IP-adres ("DNS spoofing"). Gebruikers kunnen hierdoor bijvoorbeeld worden misleid naar een frauduleuze website. DNS Security Extensions (DNSSEC) lost dit op.
TLS (Transport Layer Security) TLS is een protocol dat tot doel heeft om beveiligde verbindingen op de transportlaag over het internet te verzorgen. De biedt een beveiligde basis, waar applicatie protocollen als HTTP (webverkeer) of SMTP en IMAP (mailuitwisseling) gebruik van kunnen maken.
STARTTLS en DANE (SMTP Service Extension for Secure SMTP over Transport Layer Security (STARTTLS) en SMTP Security via Opportunistic DNS-Based Authentication of Named Entities (DANE) STARTTLS in combinatie met DANE gaan het afluisteren of manipuleren van mailverkeer tegen. STARTTLS maakt het mogelijk om transportverbindingen tussen e-mailservers op basis van certificaten met TLS te beveiligen. Met de complementaire standaard DANE kunnen e-mailservers het gebruik van TLS bovendien afdwingen.