Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Buitengewoon opsporingsambtenaar

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. Ze sporen strafbare feiten op. Zo ondersteunen boa’s de politie bij het handhaven van de openbare orde en veiligheid. Denk bijvoorbeeld aan een boswachter, milieu-inspecteur, sociaal rechercheur of parkeerwachter.