Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wilt u buitengewoon opsporingsambtenaar worden?

Wilt u boa worden? Dan moet u een opleiding volgen. Dat kan bij meerdere opleidingsinstituten, zoals het Politie Vormingscentrum, LOI, NIVOO en NHA.

Basisopleiding boa’s

In de basisopleiding tot boa leert u alle rechts- en wetbepalingen. U leert ook hoe u een proces-verbaal opmaakt. Een overzicht van wat boa’s na hun opleiding moeten kennen en kunnen staat in de beleidsregels van de Rijksoverheid.

Getuigschrift

Slaagt u voor de boa-basisopleiding? Dan ontvangt u een getuigschrift. Dat getuigschrift is vijf jaar geldig. Daarna moet u het basisexamen opnieuw doen, tenzij uw werkgever zorgt voor permanente her- en bijscholing.

Specifieke opleidingseisen voor boa's

Naast de basisopleiding gelden voor sommige boa’s specifieke opleidingseisen. Zo moeten boa’s die politiebevoegdheden en geweldsmiddelen mogen gebruiken, voldoen aan de eisen uit de Regeling toetsing geweldbeheersing boa.