Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Verschillende boa-functies

Voorbeelden van boa-functies zijn: brandweercommandant, brugwachter, conducteur, douanebeambte, gemeentelijke handhaver, inspecteur dierenbescherming, leerplichtambtenaar, marktmeester, medewerker bouw- en woningtoezicht en tunnelwachter.