Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet een buitengewoon opsporingsambtenaar?

Boa’s controleren of mensen zich aan de regels houden en geen overtredingen begaan. Denk aan fout parkeren of het overtreden van milieuregels. Boa’s kunnen dan bijvoorbeeld verdachten staande houden en boetes uitschrijven. Wat een boa mag doen, staat in de Akte van opsporingsbevoegdheid. Deze akte verschilt per boa. Vaak is een boa bovendien gespecialiseerd in één onderdeel van de wet.