Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Milieucriminaliteit

De aantasting van ons leefmilieu is overal merkbaar en de samenleving doet grote investeringen om dit tij te keren. Milieucriminaliteit ondermijnt deze inspanningen en levert personen en bedrijven miljoenen illegale winst op. Milieucriminaliteit bedreigt de natuur, onze veiligheid en onze economie. De politie heeft een unieke onafhankelijke rol in de aanpak van milieucriminaliteit. Dankzij onze opsporingservaring en door onze lokale verbinding met de samenleving kunnen we regionaal en nationaal het verschil maken. Zo dragen we bij aan een gezonde en veilige leefomgeving. In de bestrijding van milieucriminaliteit werkt de politie nauw samen met partners zoals Inlichtingen en Opsporingsdiensten van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit, en de Nederlandse Arbeidsinspectie Nederland . En met de handhavers van de Omgevingsdiensten, Waterschappen en Douane.