Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat doet de milieupolitie?

De milieupolitie handhaaft milieuwetgeving en maakt zo nodig een proces-verbaal op bij een milieudelict. De politie onderscheidt drie soorten milieudelicten:

Eenvoudige delicten

Denk aan zwerfvuil, lozing van afval in water of verbranding van afval en geluidsoverlast. Iedere politieagent kan hiertegen optreden.

Middelzware delicten

Denk aan dumping van illegaal afval, het bezit van bedreigde dier- en plantensoorten en handel in illegaal vuurwerk. Milieurechercheurs doen bij zulke zaken onderzoek naar het milieudelict met als doel daders op te sporen en te vervolgen.

Zware delicten

Hierbij werkt de milieurecherche samen met andere opsporingsdiensten of ministeries. Bij zware milieudelicten is er vaak ook sprake van fraude en oplichting. Een regionaal milieuteam van de politie spoort de (middel)zware milieucriminaliteit op en probeert het te bestrijden. Ook heeft de politie het Team Milieu van de Dienst Landelijke Recherche dat milieudelicten onderzoekt.

Hoe werkt de milieupolitie samen?

Komt een bedrijf bijvoorbeeld zijn vergunningsvoorschriften niet na? Dan kan een milieuagent een proces-verbaal opmaken. Daarmee kan het Openbaar Ministerie het bedrijf strafrechtelijk vervolgen. De gemeente, provincie en een waterschap kunnen door een dwangsom het bedrijf ook dwingen aan de vergunningsvoorschriften te voldoen.

milieu, verwijderen dak, asbest, Foto: Korpsmedia politie / istock