Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Welke vormen milieucriminaliteit zijn er?

Milieucriminaliteit kent vele verschijningsvormen. Gangbare categorieën die ook in het Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit worden gebruikt zijn bijvoorbeeld:

  • Afvalcriminaliteit

Fraude met inzameling, transport en verwerking van afval, en zelfs toepassen als product, met (zeer) ernstige milieugevolgen

  • Illegale handel en gebruik van Gewasbeschermingsmiddelen

Het illegaal gebruik van (verboden) gewasbeschermingsmiddel vormt een continue risico voor mens, dier en milieu.

  • Gefluoreerde broeikasgassen in koelmiddelen

Ooit geïntroduceerd om stoffen te vervangen die de ozonlaag aantasten, bleek een aantal van deze ‘F-gassen’ een enorm broeikaseffect te hebben terwijl andere dit effect niet hebben. Illegale handel en gebruik van de verkeerde F-gassen ondermijnen onze klimaatdoelstellingen.

  • Zeer Zorgwekkende Stoffen

Illegale productie, handel, toepassing en afvalverwerking van chemische stoffen, zoals Chroom-6 en PFAS met ernstige risico’s voor milieu en volksgezondheid.

  • Mestfraude

Verschil in papieren en fysieke meststromen. De hoge kosten om mest af te afzetten geeft een sterke fraudeprikkel.

  • Wildlife Crime

Zeer lucratieve illegale vangst, smokkel en handel van beschermde dieren en planten die wereldwijd de biodiversiteit kapot maken.

  • Bodem en Bouwstoffen fraude

Wegmengen van vuile in schone grond.

  • Fraude met olie

Door het wegmengen van afvalstoffen in stookolie worden grote hoeveelheden giftige stoffen onnodig naar de lucht uitgestoten.