Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een milieudelict?

Denk bij milieudelicten aan illegale lozingen op zee, het dumpen van asbest of het illegaal transporteren van afval. Maar ook dichter bij huis kunnen milieuwetten overtreden worden. Denk aan buren die hun schuur met asbestdak zelf slopen zonder vergunning en zonder voorzorgsmaatregelen.

Vaak zijn milieudelicten economische misdrijven. Dat zijn misdrijven die iemand pleegt om geld te verdienen. Denk bijvoorbeeld aan het lozen van chemische stoffen in een rivier omdat het verantwoord afvoeren van deze stoffen geld kost. De meeste milieudelicten zijn strafbaar volgens de Wet op de economische delicten. Een boer die bijvoorbeeld de mestwetgeving overtreedt, kan volgens deze wet worden vervolgd. 

milieu, verwijderen dak, asbest, Foto: Korpsmedia politie / istock