Bij spoed: 112 Geen spoed: 0900-8844

Wat is een milieudelict?

Bij milieudelicten gaat het om criminaliteit waarbij de milieuwet- en regelgeving wordt overtreden. Milieucriminaliteit wordt vaak gepleegd omdat personen en bedrijven geld willen verdienen (economisch delict). Bijvoorbeeld bedrijven die grof geld verdienen door fraude te plegen met de afvoer van afval of door het importeren van ‘fout hout’. De natuur, onze gezondheid en onze economie worden hierdoor ernstig aangetast. Het milieu en de samenleving betalen hier uiteindelijk de rekening voor. Milieudelicten zijn meestal strafbaar gesteld in de Wet op de economische delicten.

Bij veel vormen van milieucriminaliteit, zoals met afval en vervuilde grond, wordt twee keer geld verdiend. Eerst omdat de ontdoener van het afval moet betalen aan de inzamelaar. En vervolgens doordat de inzamelaar het, vaak na wegmengen, als product verkoopt zonder de kosten te maken die nodig zijn om het afval op de juiste manier te verwerken. Daarmee is milieucriminaliteit ook een vorm van ondermijnende criminaliteit omdat mensen die zich wel aan de regels houden daar niet tegen kunnen concurreren.

Belangrijk slachtoffer van milieucriminaliteit is onze leefomgeving. Anders dan bij andere vormen van criminaliteit kan dit slachtoffer zelf natuurlijk geen aangifte of melding doen. Milieucriminaliteit is dan ook zogenaamde ‘haalcriminaliteit’. Dat betekent dat de milieuspecialisten van onze intelligence-organisatie en onze milieuagenten actief op zoek moeten naar deze vaak verborgen maar ernstige misdrijven.

Maar de politiemileutaak is van ons allemaal. Dus het is belangrijk dat alle politiemedewerkers alert zijn op signalen van milieudelicten. En het is net zo belangrijk dat inwoners de ogen en oren goed open houden en vermoedens en signalen van milieucriminaliteit actief melden bij de politie of bij Meld Misdaad Anoniem. Uiteindelijk worden we immers allemaal geraakt door milieucriminaliteit omdat (groot) gevaar ontstaat voor milieu en gezondheid.

milieu, verwijderen dak, asbest, Foto: Korpsmedia politie / istock
Asbestverdachte platen